1.HEMBESÖK

En bra början är ett hembesök där vi tillsammans går igenom Ert hus och diskuterar oss fram till ett lämpligt uppvärmningssystem. Utifrån dessa diskussioner tar vi fram ett eller flera förslag med offert och besparingskalkyl.

2.ORDER

När Ni har bestämt Er för att anlita oss som värmepumpsleverantör planerar vi tillsammans hur arbetet skall fortlöpa, därefter skickar vi en orderbekräftelse där alla arbetsmoment och komponenter framgår.

 

3.BORRANMÄLAN

Vi fyller tillsammans i den obligatoriska borranmälan som lämnas till kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor. Ihop med borranmälan bifogas en ”situationsplan” (tomtkarta) där borrhålet är inritat. Vi hjälper också till att få Er nätägare/elleverantör att märka ut inkommande el samma gäller telekabel, vatten och avlopp.

4.BORRNING

När borranmälan är godkänd av Din kommun är det dags för borrning. Vi bokar tid med Dig om lämplig dag mm. Borrning av ett borrhål brukar ta två dagar. Borraren behöver en vattenutkastare som kopplas till borriggen, detta för att undvika att det dammar. Vi skyddar Din fasad med presseningar så den inte blir nedstänkt. Det borrade berget ”borrkaxet” hamnar i en infiltrations-container.

 

5.SLANGSÄTTNING

När borrningen är klar är det dags att förse borrhålet med ”kollektorn” det är den slang som går ned i borrhålet och som hämtar energi ur berget. Vid markytan eller strax under görs en inspektionsbrunn som skyddar foderrör och borrhål. Vid inspektionsbrunnen svetsas kollektorn till markslangen, det är denna slang som grävs ned från borrhålen till huset. Slangsättaren borrar hål i Er vägg för markslangen antingen ovan eller under markytan beroende på lokala förhållanden. Hålen tätas därefter.

Skulle håltaget ske över markytan täcks markslangen av en speciell skyddshuv. Slangsättaren återställer med s.k. ”grovplanering” runt de rörgravar och borrhål som grävts, detta innebär att Ni måste ”finplanera” de ytor som berörts och kanske så i lite gräsfrö där det blivit bart. Givetvis försöker vi åstakomma minimal åverkan på Er tomt och oftast syns det inte att vi varit där redan efter någon månad.

 

6.LEVERANS

Värmepumpen levereras i regel vid första installationsdagen.

 

7.INSTALLATION

En normalinstallation brukar ta två dagar. Våra installatörer brukar börja med att koppla ur det gamla värmesystemet, t.ex. oljepannan eller elpannan, när dessa är utlyfta kan vi sätta in den nya värmepumpen mm. Ibland hinner vi inte med att både koppla ur den tidigare oljepannan samt koppla in värmepump och varmvattenberedare samma dag, utan då ställer vi ut några fläktelement i huset så värmen bibehålls, vi ser dock alltid till att huset är inkopplat med kallvatten över natten. Under installationen kommer också elektrikern och kopplar in värmepumpen på ert elsystem, ute temperatur-givare monteras också av elektrikern. När värmepumpen har strömmatning och alla rör och anslutningar är klara kan vi driftsätta Ert nya värmesystem. När vi är klara städar vi av de ytor vi skräpat ned samt tar med oss gamla rör och annat installationsmaterial som blivit över.

8.KUNDGENOMGÅNG

När installationen är klar bokar vi en lämplig tid med Er för en grundlig genomgång av värmepumpens funktioner.